Szerkezettervezés, statika és épülettervezés

Az építési engedély tervek készítése során az egyeztetések eredményeképpen kialakul a végleges funkció és az épület szerkezeti váza a méretekkel. Ezek után már meghatározhatóak a szerkezeti anyagok, csomópontok, technológiák. A kiviteli terv készítésének az eredménye, hogy a megbízó olyan statikai terveket kap kézhez, melyből a munkát kivitelezők meg tudják építeni a tervezett épületet. A kiviteli tervek alaprajzokat, metszeteket, részletterveket, méretszámítást, költségvetés kiírást, építéstechnológiai leírást tartalmaznak.

Statikai vizsgálatok, épületdiagnosztika

Régi épületek áttervezése során, vagy építési hibák és tönkremenetelek esetén szükséges megállapítani a tényhelyzetet. Nevezetesen fel kell mérni a valóságos állapotot, ábrázolni szükséges a szerkezetek állapotát, valamint a károsodásokat. Esetenként épület feltárásra, alapok megkutatása födémek feltárása, falazatok megvésése válik szükségessé ahhoz, hogy valós képünk legyen a meglévő épületszerkezetekről.

Talajmechanikai, geotechnikai vizsgálatok

A talajmechanikai vizsgálatok végzését az építési törvény valamint a MSZ EN 1997 és az EC7 Eurocode írja elő. Általában 7,0 méteres fesztávolság felett és 2 emelet tervezése felett szükséges talajmechanikai vizsgálatot végezni. A vizsgálat során a szükséges helyeken fúrásokat végzünk, azokból mintát veszünk és laboratóriumban állapítjuk meg a talajok fizikai jellemzőit. Ha szükséges a helyszíni vizsgálatokat kiegészítjük CPT szondázással és verőszondás vizsgálatokkal.

Alapozások tervezése

Az építési engedélyterv elkészülte után kerül sor az alapozási tervek elkészítésére. Ehhez szükség van a helyi adottságok ismeretére, talajmechanikai és statikai adatszolgáltatásra. Az alapozási mód kiválasztása után (mely lehet síkalapozás, pontalapozás, cölöpözés, kútalapozás, cseretalajon való alapozás) kerül sor a szükséges méretek meghatározására, számítások végzésére.

Földhő hasznosítás, épület energetika

A cégünknél kidolgozott rövid, fúrt, helyben betonozott cölöpözésnél lehetőség van ara, hogy a cölöpökben egy spirált helyezzünk el. Ebben a spirálban keringtetjük azt a folyadékot, mely a talajból szállítja a hőáramot az épületben lévő hőcserélőhöz illetve hőszivattyúhoz. Az így kinyert hő a jól szigetelt épületben lévő padlófűtés illetve falfűtés segítségével hasznosul.

Cölöpözési munkák kivitelezése

Gyakran adódik, hogy a tervezett épület helyén kedvezőtlenek az altalaj viszonyok. (Magas talajvíz, szerves anyagok jelenléte, vastag feltöltések.) Ebben az esetben talajmechanikai vizsgálatokat követően tervezzük meg a szükséges cölöpszámot, a cölöpcsoportokat, talpgerendarácsot és a monolit vasbeton lemezt. Ezek együtt dolgozva viselik az épület összes terhét.

Műszaki ellenőrzés, műszaki vezetés, költségvetés készítés

Az építési törvény előírja az építés folyamatában a Felelős Műszaki Vezető és Műszaki Ellenőr jelenlétét. Cégünk rendelkezik olyan személyekkel, akik ezeknek a jogosultságoknak a birtokában vannak, illetve gyakorlattal bírnak.

Halastavak és műtárgyak a természetben

Cégünk 1991 év óta, mint családi vállalkozás részt vesz halastavak tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében. 30 hektár víz felületű halastavon gazdálkodunk és az évek alatt jelentős tapasztalatra tettünk szert.

Szikkasztás, víztározás

Az épület legnagyobb kár okozója a víz. (Pl.: épület egyenőtlen süllyedése, repedések megjelenése.) Ezért szükséges, hogy a csapadékvizet a lehető leggyorsabban vezessük el az épületről illetve az épület környezetéből. Ennek legegyszerűbb módja, hogy rácsatlakozunk a helyi csapadékvíz csatornahálózatra. Probléma akkor van, ha nem rendelkezünk rákötési lehetőséggel. Ebben az esetben egyik lehetőség, hogy a csapadékvizet a rendelkezésükre álló területen elszikkasztjuk vagy ideiglenesen egy ciszternában tároljuk a további felhasználásig (öntözés vagy más célú felhasználás).

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Főoldal

A Makkos és Társa Kft. 1990 -ben alakult azzal a gazdasági céllal, hogy családi vállalkozás keretében helyet adjon a családtagok legális munkavégzésének. A cég jogosultságát az alapítók szakmai végzettsége adta. Az eltelt időszak alatt a gazdasági és jogi környezet jelentősen változott, a szakmai hangsúlyok a cégen belül is megváltoztak. A családon belül a gyerekek iskolázásának következményeként a jogosultságok is bővültek.

Ennek következménye, hogy önálló mérnöki irodaként működtetjük a továbbiakban az építőipari tevékenységet.

Fő tevékenységi köreink közt megrendelőink az alábbi szolgáltatásokat találják:

  • Szerkezettervezés, statika és épülettervezés
  • Épület diagnosztika
  • Talajmechanikai és geotechnikai vizsgálatok
  • Alapozások tervezése
  • Földhő hasznosítás, épület energetikai számítások és tanúsítás

– Cölöpözési munkák tervezése és kivitelezése

– Szikkasztás, víztározás, medenceépítés

– Műszaki ellenőrzés, műszaki vezetés, költségvetés készítés

– Halastavak tervezése

Az épületek és építmények tervezése során szakértőket és szakági alvállalkozókat is foglalkoztatunk szükség szerint.

A szakmai kapcsolatrendszerünket felhasználjuk az épület tervezése és kivitelezése során.