Talajmechanikai, geotechnikai vizsgálatok

A talajmechanikai vizsgálatok elvégzését bizonyos esetekben törvény írja elő. (MSZ EN 1997 és az EC7 Eurocode)

A vizsgálatok és a tervezés menete az alábbiak szerint történik:

1.: Egyeztetés a Megrendelővel és a Generál tervezővel az elvégzendő feladatokról és adatszolgáltatás (helyszínrajz és vázlattervek).

2.: Tartószerkezeti tervezői alap adatszolgáltatás (terhek az épület padlóvonalán illetve az alapozási síkon) a vizsgálat részére.

3.: Talajvizsgálati jelentés készítése.

4.: Geotechnikai szakértés.

5.: Alapozási terv készítés.

Egyszerű esetekben az építész tervezővel és a statikussal való egyeztetés után közösen kijelölik a feltárások módját és helyét.

A feltárások lehetnek: kutatóakna ásása, talajmechanikai fúrás kézzel, géppel, talajszondázás verőszondával, és CPT szondával. Ezt követően a helyszínen vett talajmintákat laboratóriumban vizsgáljuk és megállapítjuk a talaj fizikai jellemzőket.

Minden esetben vizsgálandó a talajvíz aktuális vízszintje, az évszakok során történő változása és a talajvíz kémiai tulajdonsága.

Az alapozási mód kiválasztása meghatározó az épület teherviselése, alakváltozása, stabilitása és későbbi egyenlőtlen süllyedése szempontjából.

Mellékletekben bemutatunk már elkészült talajvizsgálatok vizsgálati elemeit és a vizsgálatokról készült fényképeket.